arub

arub

arub

arub

arub

 

 

Knižní novinka

13.3.2018

Představujeme Vám novou publikaci:
Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012) Eduard Droberjar - Balázs Komoróczy (eds.).
 

 

Pozvánka na konferenci Archeologie barbarů 2018

2.3.2018

V letošním roce se v Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. koná XIV. protohistorická konference Archeologie barbarů, jejímž tématem jsou Zbraně a jejich nositelé. Cílem konference je načrtnout aktuální stav bádání o výstroji a výzbroji v protohistorické archeologii středoevropského barbarika. leták; prihlaska

Pozvánka na přednášku

23.2.2018

Zveme Vás na přednášku PhDr. Petra Žákovského, Ph.D.-Třicetiletá válka na Moravě a její odraz ve světle nálezů militárií, která se koná 13. 3. 2018 od 17:00 hod v Korvínském domě na Horním náměstí 31 v Přerově. pozvánka

Knižní novinka

12.2.2018

Představujeme Vám novou knihu od autorů Marian Mazuch, Marek Hladík, Rostislav Skopal: Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy (sociální, duchovní a chronologický fenomén).

Pozvánka na přednášku Barbaři v pohybu

23.1.2018

Zveme Vás na přednášku Mgr. Balázse Komoróczyho, Ph.D. - Římané v pohybu. Když římské legie zaplavily území Germánů ve středním Podunají, která se koná  24. ledna 2018 v 17:00 hod v Muzeu regionu Boskovicka, Hradní 1, Boskovice. plakat

Přehled výzkumů ve Scopusu

22.1.2018

S radostí oznamujeme všem čtenářům, přispěvatelům a příznivcům, že časopis Přehled výzkumů byl přijat do databáze Scopus. 

archiv aktualit