arub

arub

arub

arub

arub

arub

 

 

Archiv a knihovna 15. 05. 2019 pouze do 16.00

14.5.2019

Ve středu 15. 05. 2019 budou výjimečně archiv a knihovna otevřené jen do 16.00. Děkujeme za pochopení.

Vítězné projekty soutěže Zlatý mamut

15.4.2019

8. dubna, za zvuků originální archeologické fanfáry skladatele Miloše Štědroně, byly v brněnském Pavilonu Anthropos slavnostně uděleny ceny 1. ročníku soutěže Zlatý mamut, Ceny Karla Absolona za popularizaci archeologie.

Nová dohoda o spolupráci mezi ARÚB a ÚAM FF MU

10.4.2019

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., dr. Lumír Poláček a vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU prof. Jiří Macháček prohloubili vzájemnou spolupráci obou institucí v rámci nové Dohody o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů. Ředitel ARÚB smlouvu symbolicky podepsal na prvním doktorandském semináři konaném na akademickém pracovišti v Brně na Čechyňské ulici dne 5. dubna 2019. Doktorandi oboru archeologie na ÚAM FF MU mají nyní možnost ucházet se o zpracování svého disertačního projektu s finanční podporou Akademie věd ČR.

archiv aktualit