Organizační struktura

Ředitel ústavu:
PhDr. Lumír Poláček, CSc.

Sekretariát:
Iva Rybníčková

Rada ústavu:
 
Dozorčí rada ústavu:
 
Technicko-hospodářská správa: 
vedoucí: Lenka Katolická
mzdová účetní: Magdaléna Hemzová, Dis.
účetní: Jana Koudelková, Jiřina Sobańska
správce budovy: Čeněk Sudek
technický pracovník: Antonín Vítek

Středisko pro výzkum paleolitu a paleoantropologie: 
další pracovníci: Petra Hájková, Hana Talafová
 
Středisko pro výzkum doby římské a doby stěhování národů:
 
Středisko pro slovanskou a středověkou archeologii: 
 
Oddělení moravskoslezského pravěku:
vedoucí: PhDr. Lubomír Šebela, CSc.  
vědečtí a odborní pracovníci: 
další pracovník: Jiří Brenner
 
Oddělení archeologické prospekce:
vedoucí: Ondrej Šedo, Ph.D. 
odborný pracovník:  Kejzlar Martin
 
Opavské pracoviště:
 
Referát archeologické památkové péče:
vedoucí: PhDr. Jiří Doležel 
odborný pracovník: Mgr. Lenka Macháňová
 
Restaurátorské laboratoře:
vedoucí: PhDr. Jiří Doležel 
restaurátoři: Anna Martincová - mateřská dovolená, Jana KiliánováVladimír Rusnák
 
Ediční oddělení:
vedoucí: doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.  
ediční pracovníci: Lucie Kadlecová, DiS. - mateřská dovolená
 
Archiv:
vedoucí: Mgr. Zdenka Kosarová, Mgr. Olga Lečbychová - mateřská dovolená
Knihovna: