Organizační struktura

Ředitel instituce:
PhDr. Lumír Poláček, CSc.
 
Vědecký tajemník:
 
Sekretariát:
Mgr. Zuzana Vlachová
 
Rada instituce:
 
Dozorčí rada instituce:
 
Ekonomicko-správní oddělení: 
vedoucí: Lenka Katolická
mzdová účetní: Magdaléna Hemzová, Dis.
hlavní účetní: Jana Koudelková
účetní: Jiřina Sobańska
správce budovy: Čeněk Sudek
asistentka a majetková účetní: Bc. Tereza Luterová

Středisko pro výzkum paleolitu a paleoantropologie: 
vedoucí: Mgr. Martin Novák, Ph.D.  (+ vedoucí základny Dolní Věstonice))
vědečtí a odborní pracovníci: doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D., PhDr. Petr Šída, Ph.D., Ing. Petr Škrdla, Ph.D.
další pracovníci: Petra Hájková, Hana Talafová
 
Středisko pro výzkum doby římské a doby stěhování národů:
vedoucí: Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (+ vedoucí základny Dolní Dunajovice)
vědečtí a odborní pracovníci: Mgr. Soňa Klanicová - mateřská dovolená, Mgr. Zuzana Loskotová, Ph.D., Mgr. Marek Vlach, Ph.D.
 
Středisko pro slovanskou a středověkou archeologii: 
 
Pracovníci nezařazení do středisek (podléhají přímo řediteli):
 
Opavské pracoviště:
 
Referát archeologické památkové péče:
 
Archiv:
vedoucí: Mgr. Zdenka Kosarová, Mgr. Olga Lečbychová - mateřská dovolená
odborní pracovníci-archiváři: Kristýna Suchánková, DiS., Veronika Řihánková, DiS. - mateřská dovolená
odborní pracovníci projektu AIS ČR:  Mgr. Jiří Pejchal , Mgr. Irena Ostrá
projektový pracovník: Mgr. Klára Matulová