Výzkumný záměr

V souladu se základním odborným směrováním ústavu i aktuální vědní koncepcí celé Akademie věd ČR je Program výzkumné činnosti za léta 2012 – 2017. Záměr vychází ze specifické nálezové situace dané geografickou polohou Moravy a Slezska a opírá se opětovně o studium klíčových nalezišť.