Formování mezinárodního týmu pro výzkum evoluční antropologie moravských populací

Cílem projektu je zvýšení kvality spolupráce mezi pedagogickými (MU) a vědeckovýzkumnými (AV ČR) institucemi v ČR a v zahraničí (Německo, Polsko) prostřednictvím formování interdisciplinárního výzkumného týmu v oblasti evoluční antropologie, který bude napojen na špičková zahraniční pracoviště (zejména Max-Planck-Gesellschaft Leipzig, Univerzita Poznań a Univerzita Tübingen) a rozšířit tak stávající formy spolupráce.
 
Rozšíření komunikační základny formou aktivního zapojení našich a zahraničních odborníků do širokého spektra aktivit, jmenovitě zapojení do základního výzkumu, workshopů, konferencí a přípravy komplexních publikací, které budou otevřeny pro cílovou skupinu. Bude vytvořen trvale udržitelný infokanál mezi českými a zahraničními vědeckovýzkumnými vzdělávacími institucemi a cílovou skupinou.
 
Postup bude spočívat v organizaci otevřených vědeckovýzkumných témat, terénních workshopů na klíčových moravských nalezištích (ve spolupráci s partnerem AV ČR), laboratorních workshopů a odborných seminářů (na MU), umožnění získání praktických zkušeností cílové skupině na zahraničních institucích (Německo, Polsko), výjezdy na zahraniční konference a výzkumné stáže.
 
Praktickým výstupem projektu bude:
1) teoretické proškolení členů cílové skupiny v interdisciplinárně chápané oblasti současné evoluční antropologie,
2) praktické proškolení členů cílové skupiny v moderních terénních a laboratorních antropologických postupech špičkovými zahraničními i českými odborníky a
3) zapojení členů cílové skupiny do mezinárodních výzkumných sítí, jehož výrazem budou společné odborné publikace.
 
www_EGA0934nahl.jpg www_EGA1033nahl.jpg www_EGA1299nahl.jpg
 
 
Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku "Česká antropologická expedice do Etiopie", která se uskuteční dne 18. 3. 2013 na Ústavu antropologie PřF MU (Vinařská 5, posluchárna Bp1), více viz příloha níže.
 
Zveme Vás také na workshopy předních odborníků prof. Pionteka a prof. Hublina, a to v termínech 10.- 12. dubna a 17.- 18. dubna 2013, které se budou konat na Ústavu antropologie PřF MU (Vinařská 5), více informací viz přílohy níže.
 
 
esf_logo_0.png
 
 
Program odborných terénních seminářů na detašovaném pracovišti v Dolních Věstonicích
 
Příloha Velikost
program - srpen 2013.pdf 84.55 KB