Informace pro stavebníky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opatření v souvislosti s nákazou koronaviru

aktualizováno 20. 03. 2020: Z důvodu opatření proti nákaze koronaviru a dopadům na Českou poštu, prosíme stavebníky, aby své žádosti a oznámení zasílali pokud možno elektronicky.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oznámení o stavebním či jiném záměru

Pro splnění oznamovací povinnost podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči můžete využít následující možnosti:

FORMULÁŘ: oznameni o zahajeni stavebni cinnosti pro Moravu a Slezsko.doc 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost o vyjádření ke stavební činnosti

K odeslání žádosti o vyjádření ke stavební činnosti můžete využít následující možnosti: 

FORMULÁŘ: zadost o vyjadreni ke stavebni cinnosti pro Moravu a Slezsko.doc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty pro Moravu a Slezsko (neslouží k zasílání oznámení a žádostí):

Referát památkové péče - tel.: +420 770 136 142
 
Zlínský a Jihomoravský kraj - Bc. Jana Hanušová
                                      tel: +420 515 911 133
                                      email: hanusova@arub.cz
 
Olomoucký kraj a Vysočina - Mgr. et Mgr. Róbert Antal
                                      tel: +420 515 911 121
                                      email: antal@arub.cz

Moravskoslezský kraj
- Helena Kavanová
                                      tel: +420 553 821 603
                                      email: opava@arub.cz
 
Kontakty pro Čechy:
(kraj Liberecký, Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Středočeský, Pardubický, Královéhradecký, Praha)
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. - odkaz
tel: +420 257 014 310
email: oznameni@arup.cas.cz
 
Základní informace

Stavebník, respektive projektant by si měl během přípravy stavby, při níž dojde k zásahům pod povrch terénu, ověřit, zda není stavba plánována na území s archeologickými nálezy (lze použít připravený formulář – odkaz na žádost). Pojem "území s archeologickými nálezy" se vymezuje negativně. Tedy pouze tam, kde spolehlivě víme, že žádné nálezy nejsou a být nemohou, hovoříme o území bez archeologických nálezů. Z uvedeného vyplývá, že územím s archeologickými nálezy je prakticky celá Česká republika a proto by měl být u téměř každého zásahu pod úroveň terénu přítomen archeolog.

Pokud stavba (příp. i jiná činnost zasahující do terénu) probíhá na území s archeologickými nálezy je stavebník dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu (k oznámení lze použít připravený online formulář) a umožnit jemu, nebo jiné oprávněné organizaci provést archeologický výzkum. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

V případě staveb v historických jádrech měst, jejich blízkém okolí, nebo rozsáhlých staveb v blízkosti známých lokalit je vhodné nechat vypracovat odbornou rešerši, popřípadě provést zjišťovací výzkum. Získané informace umožní přesnější odhad času a finančních nákladů na provedení vlastního archeologického výzkumu.

Obvyklé náklady na záchranný archeologický výzkum (PDF ke stažení)

 

Často kladené dotazy

Otázka: Jak mám oznámit stavbu Archeologickému ústavu?
Odpověď: Nejrychlejší variantou je použít online formuláře po jehož schválení pracovníky Referátu památkové péče přijde potvrzení o přijetí oznámení přímo na Vámi zadanou e-mailovou adresu. Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete použít online formulář, lze také použít připravený klasický formulář a poslat jej na e-mail podatelna@arub.cz (s uvedením názvu stavby do předmětu mailu).
 
Otázka: Jak poznám, že stavím na území s archeologickými nálezy?
Odpověď: Pokud nestavíte v opuštěném lomu nebo povrchovém dole, s největší pravděpodobností stavíte na území s archeologickými nálezy. Obraťte se na nejbližší oprávněnou organizaci, nebo Archeologický ústav AV ČR, kde budou mít přesnější informace.
 
Otázka: Kde seženu doklad o provedení archeologického výzkumu potřebný ke kolaudaci stavby?
Odpověď: Doklad o provedení výzkumu vydává formou expertního listu či nálezové zprávy organizace, která výzkum provedla. Pokud výzkum proveden nebyl, slouží jako doklad ke kolaudaci doklad o zaplacení pokuty uložené ve správním řízení o uložení pokuty za porušení oznamovací povinnosti podle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., případně vyjádření krajského úřadu k tomuto porušení.
 
Další informace viz Referát památkové péče