Informace pro stavebníky

Kontakty pro Moravu a Slezsko:

Mgr. Lenka Macháňová (Morava)
tel: +420 515911133
email: machanova@arub.cz

Helena Kavanová (Slezsko)
tel: +420 553821603
email: opava@arub.cz
 
Příloha Velikost
oznameni.doc 27 KB
zadost.doc 26.5 KB

 

Kontakty pro Čechy:

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. - odkaz, info pro stavebníky

tel: +420 257 014 310

email: oznameni@arup.cas.cz

 

Základní informace
Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. je stavebník, pokud staví na území s archeologickými nálezy, povinen oznámit svůj stavební záměr Archeologickému ústavu (k oznámení lze použít připravený formulář) a umožnit jemu, nebo jiné oprávněné organizaci provést archeologický výzkum. Klíčový je pojem "území s archeologickými nálezy," přičemž se vlastní oblast vymezuje negativně. Tedy pouze tam, kde spolehlivě víme, že žádné nálezy nejsou a být nemohou, hovoříme o území archeologicky sterilním.
 
Z uvedeného vyplývá, že území s archeologickými nálezy je prakticky celá Česká republika a proto by měl být u každého zásahu pod úroveň terénu přítomen archeolog.
 
Stavebník, respektive projektant by si měl během přípravy stavby, při níž dojde k zásahům pod povrch terénu, ověřit, zda jsou v místě a blízkém okolí již známy archeologické nálezy. V případě staveb v historických jádrech měst, jejich blízkém okolí, nebo rozsáhl&´ch staveb v blízkosti známých lokalit je vhodné nechat vypracovat odbornou rešerši, popřípadě provést zjišťovací výzkum. Získané informace umožní přesnější odhad času a finančních nákladů na provedení vlastního archeologického výzkumu.
 
Často kladené dotazy
Otázka: Jak mám oznámit stavbu Archeologickému ústavu?
Odpověď: Použijte připravený formulář a pošlete nám ho e-mailem* (sekretariat@arub.cz), nebo poštou. *Prosíme, uveďte do jména souboru katastr, nebo název stavby.
 
Otázka: Jak poznám, že stavím na území s archeologickými nálezy?
Odpověď: Pokud nestavíte v opuštěném lomu nebo povrchovém dole, s největší pravděpodobností stavíte na území s archeologickými nálezy. Obraťte se na nejbližší oprávněnou organizaci, nebo Archeologický ústav AV ČR, kde budou mít přesnější informace.
 
Otázka: Kde seženu doklad o provedení archeologického výzkumu potřebný ke kolaudaci stavby?
Odpověď: Doklad o provedení výzkumu vydává organizace, která výzkum provedla. Pokud výzkum proveden nebyl, musí nejprve proběhnout řízení o správním deliktu dle § 35 odst. 2 písm. f zákona č. 20/1987 Sb. a jako doklad potom slouží doklad o zaplacení uložené pokuty.
 
Další informace viz Referát památkové péče