Knihovna

Vedoucí knihovny: Bc. Hedvika Břínková - výměna, MVS, výpůjční služby
Knihovnice: Martina Šillerová - katalogizace, výpůjční služby, ASEP
                      Mgr. Jana Kalousová - výpůjční služby
Odborný pracovník projektu AIS ČR: Mgr. Stanislav Velčev

 
Adresa: 
Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, vchod A1
tel.: 515 911 149
email: knihovna@arub.cz
sigla knihovny BOB001
 DSC_0685B.jpg        DSC_0675.JPG
 
 
Výpůjční doba  
 

Od 20. 12. 2019 do 3. 1. 2020 budou archiv a knihovna uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

   
pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
úterý zavřeno  
středa 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
čtvrtek zavřeno  
pátek 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
 

-     Pro mimoústavní uživatele knihovny jsou možné pouze prezenční výpůjčky

-     Uživatelé si mohou před návštěvou knihovny požádat o nachystání konkrétních titulů do studovny (knihovna@arub.cz)

-     V současné době probíhá retrokatalogizace, část staršího fondu a periodika lze zatím vyhledat pouze v lístkovém katalogu v knihovně

 

Knihovna ARÚB je evidovaná na Ministerstvu kultury jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem. Od svého založení v roce 1943 nepřetržitě shromažďuje informační zdroje nejen z oboru archeologie, ale také z příbuzných vědních disciplín. Svým rozsahem přibližně 50 000 svazků s každoročním přírůstkem 1 000 knihovních jednotek patří k nejvýznamnějším sbírkám tohoto typu v ČR. Služby jsou nabízeny jak v rámci mateřského vědeckého pracoviště, tak také dalším uživatelům z jiných institucí (zejména studentům, pedagogům a odborné veřejnosti).
Průběžně se zde zpracovávají bibliografie vědeckých pracovníků ústavu, do roku 1993 formou lístkového katalogu, následně elektronicky do systému ASEP (Automatizovaný systém publikovaných prací zaměstnanců ústavů AV ČR).
Knihovna provádí veškeré činnosti spojené s publikační činností Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně. Patří sem mimo jiné také česká i zahraniční výměna, která je zároveň hlavním zdrojem získávání nových publikací a odborných časopisů.

Prioritou je zpracování celého knihovního fondu do elektronického katalogu, aby všechny klasické i nově zaváděné služby mohly být poskytovány v elektronické formě. V současné době probíhá retrokatalogizace celého fondu v rámci projektu AIS. Dalším úkolem do budoucna je digitalizace všech publikací, vydaných Archeologickým ústavem v Brně, případně i velmi vzácných exemplářů knih.