Knihovna

Vedoucí knihovny: Hedvika Břínková - výměna, MVS, výpůjční služby
Knihovnice: Martina Šillerová - katalogizace, výpůjční služby, ASEP

 
Adresa: 
Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, vchod A1
tel.: 515 911 149
email: knihovna@arub.cz
sigla knihovny BOB001
 DSC_0685B.jpg        DSC_0675.JPG
 
 

Chtěli bychom Vás upozornit , že od 1. 9. 2017 budou ve dvoře ARÚB probíhat stavební práce, pohyb v areálu bude proto omezen. Provoz archivu a knihovny to zatím nijak nenaruší, ale tímto prosíme badatele, aby svou návštěvu předem nahlásili (515 911 149). Parkování ve dvoře již není možné.

Děkujeme za pochopení

 

Výpůjční doba knihovny upravena :

 

pondělí 18. 12  8:00–12:00

středa 20. 12.   8:00–12:00

od 21. prosince 2017 do 2. ledna 2018 zavřeno.

 

V naléhavých případech se na nás můžete samozřejmě obrátit i mimo výpůjční dobu – tel. 515 911 149, e-mail knihovna@arub.cz.

 

Přejeme všem klidný adventní čas

Hedvika Břínková

 
 
 
Výpůjční doba  
 
pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
úterý zavřeno  
středa 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
čtvrtek zavřeno  
pátek 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00

 
  1. v současné době jsou výpůjčky pro mimoústavní uživatele knihovny pouze prezenční
  2. od roku 1999 jsou monografie zpracovávané do elektronického knihovního systému (ALEPH), ostatní fond je možné vyhledávat pouze v lístkové (jmenném katalogu) v knihovně
  3. časopisy lze vyhledávat v Souborném katalogu NK v Praze (link) a v lístkovém katalogu v knihovně
  4. v roce 2011 probíhá v knihovně rekatalogizace knihovního fondu (zpracování monografií získaných před rokem 1999 do elektronického katalogu)
  5. uživatelé knihovny si mohou před návštěvou knihovny požádat o nachystání konkrétních titulů do studovny (knihovna@arub.cz)   
 
 
 
Knihovna ARÚB již od svého založení nepřetržitě shromažďuje knihy a časopisy nejen z oboru archeologie, ale také z příbuzných vědních disciplín. Jejích služeb využívají zaměstnanci a odborná veřejnost. Ročně se průměrně uskuteční 2 500 výpůjček.
 
Informační fond knihovny se zaměřuje na potřeby vědeckého výzkumu ARÚB. Nové knihy získává knihovna výměnou a nákupem. Knihovna pracuje s 380 výměnnými partnery, z toho s 330 z ciziny. Současný stav základního fondu činí více než 44 000 knihovních jednotek. Ve výměnném fondu knihovny jsou shromážděny publikace z produkce ústavu určené zejména pro výměnu s mezinárodními institucemi.
 
 
Máte-li zájem o pravidelné zasílání našich novinek, napiště nám.