Mgr. Soňa Boriová

telefon: +420 519 517 637
e-mail: boriova@arub.cz
pracoviště: Dolní Věstonice
Doktorská studentka antropologie na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2018 je zaměstnankyní Archeologického ústavu AV ČR Brno, kde působí jako laboratorní pracovník zaměřený na osteologii na detašovaném pracovišti v Dolních Věstonicích.
Její práce je zaměřená na osteologický materiál zvířecího a lidského původu z období paleolitu. Podílí se na zpracování osteologického materiálu a přípravě histologických výbrusů z tvrdých živočišných a lidských tkání v laboratoři Střediska pro paleolit a paleoantropologii. Věnuje se též práci se studenty v terénu a depozitářích v rámci letních workshopů organizovaných pracovištěm a popularizační činnosti.