PhDr. Doležel Jiří

vedoucí referátu archeologické památkové péče

telefon: +420 515 911 116
e-mail: dolezel@arub.cz
pracoviště: Brno
 
Zabývá se dějinami středověkého osídlení, zejména proměnami složek sídelní struktury 8.- 15. století, vznikem a počátky městských obcí, vrcholnou kolonizací 13. století, středověkými fortifikacemi a těžbou drahých kovů.
 
Po studiích archeologie na brněnské univerzitě působil jako odborný pracovník- historik v Muzeu Vyškovska a poté jako archeolog v tehdejším Okresním muzeu Brno-venkov v Ivančicích a v Předklášteří. Od roku 1994 pracuje v brněnském Archeologickém ústavu jako vědecký pracovník, v současnosti také jako vedoucí Referátu archeologické památkové péče.