Mgr. Marek Hladík, Ph.D.

telefon: +420 518 121 423
e-mail: hladik@arub.cz
pracoviště: Mikulčice
 
Absolvoval studium archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde od roku 2005 dále pokračuje v postgraduálním studiu. Od roku 2006 je zaměstnancem Archeologického ústavu Brno, v.v.i., na detašovaném pracovišti v Mikulčicích.

Zabývá se archeologií raného středověku, především problematice sídlištní archeologie a to zejména v zázemí mikulčického hradiště. Zaměřuje se na výzkum sídelních struktur a jejich vztahu k přírodnímu prostředí na středním toku řeky Moravy v raném středověku, výzkum hierarchizace a strukturalizace prostoru ve vztahu ke sociálním strukturám. Předmětem dalšího zájmu je také prostorová archeologie, archeologické vyhodnocení starších výzkumů na hradisku Mikulčice- Valy, aplikace softwarů sloužících k budování GIS při vyhodnocování těchto výzkumů a při výzkumu probíhajícímu v současnosti (prostorové analýzy).

Věnuje se také záchranným výzkumům v regionu a správě depozitáře v mikulčické expozituře.