Mgr. Soňa Hrdličková (roz. Klanicová)

mateřská dovolená
telefon: 515911127
e-mail: klanicova@arub.cz
pracoviště: Brno, Dolní Dunajovice
 
Absolvovala studium archeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde od roku 2005 pokračuje v postgraduálním studiu. Od roku 2006 pracuje na Archeologickém ústavu AV ČR Brno jako odborný pracovník. Podílí se na terénních aktivitách detašovaného pracoviště v Dolních Dunajovicích, probíhajících zejména v okolí římské pevnosti Hradisko u Mušova.

Zabývá se archeologií doby římské, v rámci které se věnuje především sídlištní problematice ve 2.- 3. století a hmotné kultuře doby římské se zaměřením na problematiku keramických výrobků domácí provenience a římských importů.
 
Více na: www.marcomannia.cz