Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

vedoucí základny v Dolních Dunajovicích; vedoucí Střediska pro výzkum doby římské a doby stěhování národů
telefon: 519517107, 515911123, 604246002
e-mail: komoroczy@arub.cz
pracoviště: Brno, Dolní Dunajovice
 
Specializuje se na archeologii doby římské a na sídlištní archeologii obecně.

Na pražské Karlově univerzitě vystudoval klasickou archeologii a historii, od roku 1994 je zaměstnancem Archeologického ústavu v Brně. Je vedoucím výzkumné základny v Dolních Dunajovicích, odkud jsou pod jeho vedením realizovány systematické i záchranné výzkumy zejména v okolí římské pevnosti na Hradisku u Mušova.
 
Více na: www.marcomannia.cz