Mgr. Zuzana Loskotová, Ph.D.


telefon: 515911137
e-mail: loskotova@arub.cz
pracoviště: Brno
 
V letech 2003 až 2008 absolvovala studium archeologie na Slezské univerzitě v Opavě a v současné době pokračuje v doktorandském studiu tohoto oboru na Masarykově univerzitě v Brně.
Působila jako archeoložka a kurátorka fondu archeologie Vlastivědného muzea v Olomouci (2007- 2009). Poté byla zaměstnána na Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v.v.i., v rámci řešitelského teamu projektu "Kontinuita nebo změna. Otázka migrujících a autochtonních populací na prahu středověku ve světle multidisciplinárních výzkumů" (2009- 2011). Od roku 2012 zde byla přijata na pozici odborného pracovníka Střediska pro výzkum doby římské a doby stěhování národů. Přednášela rovněž na Slezské univerzitě v Opavě.
 
Specializuje se na archeologii pozdní doby římské a zejména stěhování národů. V souvislosti s doktorandským studiem se blíže věnuje závěru przeworské kultury v Horním Slezsku, zvláště pak hrnčířským pecím a jejich produkci na Opavsku. Hlavním profesním zaměřením je doba stěhování národů, konkrétně problematika zásahu kmene Langobardů na našem území. Tyto aktivity zahrnují vedení terénního výzkumu rozsáhlého kostrového pohřebiště v Mušově v trati "Roviny", přípravu vlastních publikačních výstupů i podíl na koordinaci edičních prací na vydání katalogů langobardských pohřebišť na Moravě.
Je autorkou monografie, dílčích studií a článků v odborných domácích i zahraničních časopisech a sbornících. Aktivně se účastnila mezinárodních konferencí na Slovensku, v Polsku, Německu, Rakousku, Maďarsku a Srbsku.