Mgr. Martin Novák, Ph.D.

telefon: 519517637
e-mail: novak@arub.cz
pracoviště: Dolní Věstonice
 
Absolvent archeologie a geologie na Univerzitě Komenského v Bratislavě, disertační práci obhájil na Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako archeolog působil ve Výzkumném pracovním středisku Archeologického ústavu SAV v Košicích, od roku 2002 je zaměstnancem Archeologického ústavu AV ČR Brno, kde působí jako vědecký asistent na detašovaném pracovišti v Dolních Věstonicích.
 
Ve své práci se zabývá obdobím paleolitu a mezolitu na území Moravy i v širším evropském prostoru, se specializací na zpracování štípané kamenné industrie z hlediska technologie, typologie i prostorových distribucí. Podílí se na terénních výzkumech Střediska pro paleolit a paleoetnologii a také na záchranné výzkumné činnosti v regionu. Věnuje se také pedagogické a popularizační činnosti.