RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.

telefon: 515911118
e-mail: nyvltova@arub.cz
pracoviště: Brno
 
Zabývá se zooarcheologií a paleontologií velkých savců, včetně člověka, od paleolitu po novověk. Rovněž se zabývá aplikací geochemických a chemických analýz a analýz DNA.
Po studiu geologie a paleontologie na PřF UK v Praze pokračovala v doktorském studiu tamtéž (RNDr. 1998, PhD. 2005). Od roku 2000 působí na Archeologickém ústavu v Brně jako osteolog. Přednáší osteologii pro archeology na Masarykově Univerzitě v Brně a na Slezské Univerzitě v Opavě. Na PřF Univerzity Karlovy v Praze přednáší geoarcheologii (spolu s Dr. Lisou) a paleoekologii kvartéru včetně evoluce člověka. Věnuje se také popularizaci ve sdělovacích prostředcích a na internetu.