PhDr. Lumír Poláček, CSc.

ředitel ústavu, vedoucí Střediska pro slovanskou a středověkou archeologii, vedoucí základny v Mikulčicích
telefon: 518121420, 515911102, 776245446
e-mail: polacek@arub.cz
pracoviště: Brno, Mikulčice
 
Specializuje se na archeologii raného středověku, zejména na hospodářskou a sociální problematiku, sídelně - archeologický výzkum velkomoravských center, paleoekologii a vývoj údolní nivy. Vedoucí výzkumů na velkomoravském hradišti v Mikulčicích.

Po studiích na brněnské univerzitě pracoval v letech 1986-1988 jako archeolog v Západomoravském muzeu v Třebíči a poté nastoupil na brněnský Archeologický ústav, kde dnes působí jako vědecký pracovník a od roku 1993 vede výzkumnou základnu v Mikulčicích. Řídí ediční rady Studien zum Burgwall von Mikulčice a Internationale Tagungen in Mikulčice, připravil stálou expozici "Velkomoravské Mikulčice" na NKP Slovanské hradiště v Mikulčicích, je autorem více než stovky odborných článků a publikací.