Ondrej Šedo, Ph.D.

vedoucí Oddělení archeologické prospekce
telefon: 515911131
e-mail: ondrej.sedo@post.cz
pracoviště: Brno
 
Dlouhodobě se zabývá dobou římskou, hlavně římskými zásahy na barbarském území. Podílel se na terénních výzkumech, při nichž byly identifikovány první krátkodobé tábory římské armády na Moravě. V rámci rozvíjení metod prospekce sleduje problematiku vyhledávání archeologických lokalit na mapových serverech. Věnuje se letecké archeologii a využití detektorů kovů v archeologii.

Jako archeolog pracoval v muzeích v Žilině, ve Vyškově, v Mikulově a na Ústavu archeologické památkové péče Brno. V rámci Archeologického ústavu v Brně vede oddělení archeologické prospekce.