PhDr. Petr Šída, Ph.D.

telefon: +420 515 911 182
e-mail: sida@arub.cz
pracoviště: Brno
Vystudoval archeologii, etnologii a geologii na Univerzitě Karlově. Dlouhodobě řeší problematiku loveckých společností pleistocénu a holocénu s důrazem na kombinaci přístupu humanitních a přírodních věd. Vede výzkumy loveckých tábořišť u jihočeských jezer (Švarcenberk, Tisý) a v převisech Českého ráje a gravettienských lokalit v Lubné.