Ing. Petr Škrdla, Ph.D., DSc.

telefon: 515911132
e-mail: skrdla@arub.cz
pracoviště: Brno
 
Studoval na FS VUT v Brně. Od roku 1992 pracuje na Archeologickém ústavu AV ČR v Brně, zpočátku jako odborný, od roku 1997 jako vědecký pracovník.
 
Specializuje se na paleolit, především na studium technologie (bohunicien, gravettien) a studium sídelní strategie s využitím GIS.