Prohlášení k novele zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v oblasti archeologie

K projednávání ve vládě je předkládána novela zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a archeologii, kterou připravilo Ministerstvo kultury České republiky.

13. 10. 2015