Výběrové řízení

Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., vyhlašuje dne 22. 2. 2016 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, v platném znění, a v souladu se Stanovami Akademie věd České republiky, výběrová řízení na následující pracovní pozice: odkaz

 

22. 2. 2016