Archeopark Pavlov získal Českou cenu za architekturu.

Stavba Archeoparku Pavlov z pera architektů Radko Květa a Pavla Pijáčka se stala vítězem České ceny za architekturu 2017 a také získala Mimořádnou cenu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za kvalitní dílo moderní architektury citlivě zasazené do krajinného rázu. Letošního ročníku soutěže pořádané Českou komorou architektů se zúčastnilo 249 projektů.  

Historické muzeum je umístěno v místě významného archeologického naleziště z období mladého paleolitu. Objekt je umístěn pod povrchem v terénní vlně a do exteriéru vystupují prosvětlovací věže, které připomínají bílé vápencové skály Pavlovských vrchů. Přímo do expozice bylo zakomponováno odkryté naleziště mamutích kostí. „Návrh vystihuje zároveň krajinu i historii místa. Budova ponechává prostor krajině tím, že se schovává pod zem a současně ji obohacuje artefakty, které navazují dialog se širším okolím,“ uvedli porotci. Ze strany archeologické vědy expozici koncepčně připravili, archeologické odkryvy provedli a vědecky zpracovali členové týmu profesora Jiřího Svobody z Archeologického ústavu Akademie věd, ČR, v. v. i., Brno. Provoz expozice je zajištěn Regionálním muzeem Mikulov. Zájem veřejnosti je značný, v roce 2016 expozici navštívilo přes 45 tisíc návštěvníků, podle ředitele Regionálního muzea v Mikulově letošní počty překonají ty loňské.

 

5. 12. 2017