Výstava „Wielkie Morawy“

Unikátní výstava Velká Morava a počátky křesťanství, která byla v letech 2014–2015 představena v Brně, Praze a Bratislavě, nyní putuje do polského Hnězdna pod názvem „Wielkie Morawy“. V Muzeu Początków Państwa Polskiego v Gnieźnie bude k vidění od 17. 12. 2017 do 24. 6. 2018, zahájena bude vernisáží v sobotu 16. 12.

Výstava představí soubor téměř osmi set převážně archeologický předmětů, z nich naprostou většinu tvoří originály pocházející především z výzkumů Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně a sbírek Moravského zemského muzea. 98% předmětů jsou originály nevyčíslitelné historické hodnoty a téměř 300 nejvzácnějších předmětů má status Národní kulturní památky. Vystaveny budou například rozsáhlé soubory honosných velkomoravských šperků – náušnic, gombíků, náhrdelníků a prstenů, ale také soubory vojenské výstroje (meče, ostruhy, sekery), či vzácné a řemeslně zpracované předměty z kostí a parohu. Nebudou chybět ani zmenšené modely rekonstrukcí velkomoravské architektury, atraktivní 3D vizualizace archeologických zlatých, kostěných a železných předmětů či projekce idealizovaných rekonstrukcí sakrálních staveb.

Součástí výstavy budou také:

-          „rodinné neděle“

-          kurzy z cyklu „udělej si sám v muzeu“, během kterého budou představeny dobové techniky výroby šperků

-          pro ty, kteří Hnězdno nemohou navštívit, bude na Facebooku muzea návštěva výstavy „LIVE“

Výstava „Wielkie Morawy” byla vytvořena ve spolupráci polských a českých institucí:

- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno. v. v. i.

- Moravské zemské muzeum v Brně

Čestnou záštitu nad výstavou přijal: velvyslanec České republiky Ivan Jestřáb a maršál Velkopolského vojvodství Marek Woźniak.

Námět výstavy: Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. (Moravské zemské muzeum v Brně), Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno. v. v. i.).

Kurátory výstavy jsou: Mgr. Jana Gryc (Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno. v. v. i.), Łukasz Kaczmarek (Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie), Mgr. Zdenka Kosarová (Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno. v. v. i.), Mgr. Lucie Valášková (Moravské zemské muzeum v Brně).

Web muzea: http://www.muzeumgniezno.pl/

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

 

8. 12. 2017