Mezinárodní den archeologie 2017: Archeologická exkurze do Kopčan spojená s prohlídkou předrománského kostela sv. Markéty Antiochijské

V rámci Mezinárodního dne archeologie organizuje mikulčické pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. exkurzi po archeologických a stavebních památkách slovenských Kopčan. http://mikulcice-valy.cz/

 

Toto území bylo v 9. století součástí sídelní aglomerace velkomoravského mocenského centra v Mikulčicích. Nejvýznamnějším dokladem osídlení je unikátně dochovaná kaple sv. Markéty Antiochijské, jediná dosud stojící velkomoravská církevní stavba. Součástí exkurze bude návštěva expozice věnované archeologickým památkám Kopčan v bývalém Císařském a královském hřebčíně v Kopčanech, pozoruhodné barokní technické památce. Účastníky seznámíme rovněž s chystaným propojením mikulčické a kopčanské části aglomerace pomocí lávky. Exkurzi povede Lumír Poláček, ředitel Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno. Pro společnou dopravu do Kopčan je zajištěn autobus. 

Další informace o chystaném programu doplníme v následujících dnech.
Těšíme se na vaši účast.

13. 9. 2017