Mezinárodní den archeologie na Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v. v. i

Zveme Vás na Mezinárodní dny Archeologie (https://www.archaeological.org/archaeologyday). Veřejnosti nabízíme čtyři atraktivní setkání s našimi předními odborníky, a to přímo v místech, kde archeologové pracují. Zdarma se můžete zúčastnit exkurzí, které vás zavedou na některé z nejvýznamnějších archeologických lokalit Jižní Moravy.

 

IAD2017-LOGO.JPG
Exkurze po středověkých památkách města Brna
PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
Pátek 20. 10. ve 14:00 a 16:00 hod. Exkurze má omezenou kapacitu 20 osob na jednu prohlídku, je tedy nutná rezervace: ruzickova@arub.cz, 723 026 765.
Sraz bude před katedrálou sv. Petra a Pavla. Zúčastníte se zajímavé procházky středem Brna a jistě budete překvapeni, kolik středověku se dodnes nachází kolem vás. Kolem řady z nich běžně chodíte, jiné jsou ukryty pod zemí. Exkurze začne prohlídkou krypty v katedrále sv. Petra a Pavla, a bude pokračovat do centra města.
Exkurze a vstupy jsou zdarma.
 
Archeologická exkurze do Kopčan spojená s prohlídkou předrománského kostela sv. Margity Antio-chijské
PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Sobota 21. 10. v 10:45 hod.
Toto území bylo v 9. století součástí sídelní aglomerace velkomoravského mocenského centra v Mikulčicích. Nejvýznamnějším dokladem osídlení je unikátně dochovaná kaple sv. Margity Antiochijské, jediná dosud stojící velkomoravská církevní stavba. Součástí exkurze bude návštěva expozice věnované archeologickým památkám Kopčan v bývalém Císařském a královském hřebčíně v Kopčanech, pozoruhodné barokní technické památce. Účastníky seznámíme rovněž s chystaným propojením mikulčické a kopčanské části aglomerace pomocí lávky.
Pro společnou dopravu do Kopčan je zajištěn autobus, který vyráží z Mikulčic od obecního úřadu v 10:00 hod. Přistoupit je možné v Lužicích u školy (10:10 hod.), v Lužicích-rozcestí (10:15 hod.) a v Hodoníně na zastávce Anenská (10:25).
Místo v autobuse je nutné rezervovat na tel. 518 121 421, nebo mailem mikulcice@arub.cz, a to nejpozději do 16. října. Možná je i individuální doprava do Kopčan se srazem v 10:45 u kaple sv. Margity.
Jízdné i vstupné jsou zdarma.
 
Archeologická exkurze na Hradisko u Mušova
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
Sobota 21. 10. ve 14:00 hod. u kapličky (u Aqualand Moravia u Pasohlávek)
Po naučné stezce až k letošním terénním výzkumům Vás provede Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
Území dnešních Pasohlávek a zaniklé obce Mušov se před téměř dvěma tisíci lety stalo cílem římského vojska vedeného císařem Marcem Aureliem. Jeho legionáři zde vybudovali mohutnou pevnost, v níž dokonce stály první lázně na našem území.
Sraz je ve 14:00 u kapličky před Aqualand Moravia u Pasohlávek. (https://mapy.cz/s/26aNg)
Trasa bude dlouhá cca 2 km.
Exkurze je zdarma.
 
Venuše z Pavlova & Mezinárodní den archeologie
Sobota 21. 10. v 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 a 15:00 hod.
Archeopark Pavlov - komentované prohlídky
V rámci MDA uspořádal Archeopark Pavlov ve spolupráci s Archeologickým stavem Brno výstavu originálu sošky VENUŠE Z PAVLOVA. Zahájení výstavy proběhne 21. 10. 2017. Při této příležitosti jsou uspořádány komentované prohlídky pro veřejnost v tyto časy: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 a 15:00 hod. Pro děti jsou přichystány pracovní listy.
Po celý den vstup zdarma
www.archeoparkpavlov.cz
 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

5. 10. 2017