Velká Morava v Polsku

Unikátní výstava "Wielkie Morawy" byla zahájena vernisáží dne 16. 12. 2017 v Muzeu Początków Państwa Polskiego v Hnězdně a potrvá do 24. 6. 2018.

Výstava představuje nejvýznamnější archeologické nálezy z období Velké Moravy, státního útvaru, který v 9. a na počátku 10. století existoval na území dnešní střední Evropy a byl partnerem i soupeřem tehdejších rozhodujících mocností. Soubor více než 700 převážně archeologických artefaktů je poprvé souborně představen za hranicemi České a Slovenské republiky. Výstavu vytvořil Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. (Foto Jiří Foltýn, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie)

   

 

12. 1. 2018