Knižní novinka

Představujeme Vám novou knihu od autorů Marian Mazuch, Marek Hladík, Rostislav Skopal: Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy (sociální, duchovní a chronologický fenomén).

Marian Mazuch - Marek Hladík – Rostislav Skopal: Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy (sociální, duchovní a chronologický fenomén)
Brno, Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2017, 336 s.
ISBN 978-80-7524-009-5
(Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 56)
400,- Kč
 
Práce zkoumá fenomén úprav hrobových jam a dřevěných konstrukcí ve velkomoravských hrobech pocházejících z pohřebišť ležících v okolí významných center jako Mikulčice a Pohansko, jakož i z pohřebišť v periferních oblastech (severní Morava). Cílem je popsat a rekonstruovat podobu dřevěných konstrukcí a předložit teoretický model sociálních a ekonomických vztahů jedinců pohřbených v jednotlivých typech hrobových konstrukcí, posoudit ekonomický či religiózní význam dřevěných konstrukcí, jakož i o výpovědní hodnotu tohoto fenoménu z hlediska chronologie. V závěru práce je prezentován narativní model vlastních konstrukcí, funkce (v socioekonomických relacích), frekvence užívání, jakož i chronologie dřevěných konstrukcí ve velkomoravských hrobech.
 
Knihu zakoupíte zde.

 

12. 2. 2018