Hudební archeologie 6: O věcech posledních

Jste srdečně zváni na další komponované odpoledne propojující hudbu a archeologii O věcech posledních. Archeologická základna Mikulčice, 11. května v 19.00, Vstup zdarma. pozvanka

Hudební archeologie 6: O věcech posledních
11. května 2018
Jste srdečně zváni na další komponované odpoledne propojující hudbu a archeologii O věcech posledních. Vystoupí soubor Plaisirs de Musique s renesanční a barokní hudbou inspirovanou „ posledními věcmi“ člověka. V rámci večera bude představena nová kniha pojednávající o fenoménu pohřbívání v dřevěných konstrukcích v období Velké Moravy. Především díky výzkumům mikulčického pracoviště Archeologického ústavu se ukazuje, že lidé v tomto období byli do dřevěných schránek z desek pohřbíváni mnohem častěji, než se doposud soudilo. Nová zjištění, učiněná v badatelském projektu, jehož výsledkem je i prezentovaná kniha, mimo jiné dokládají, že v dřevěných konstrukcích byli lidé pohřbíváni bez rozdílu věku pohlaví, a do jisté míry dokonce i sociálního postavení v rámci tehdejší společnosti. Vedle závažnějších historických závěrů je též překvapivé, jak byly některé rakve či jiné schránky zručně vyráběny a s jakými poměrně složitými konstrukčními detaily.
Účinkují Plaisirs de Musique
Jan Čižmář, loutna a theorba
Marta Kratochvílová, flauto traverso
Na programu
Smutek: Mille regretz
Loučení: Anchor che col partire
Slzy: Lachrimae pavan
Melancholie: Chaconne
Náhrobek: Tombeau,
…ale i veselejší hudební kouskyinspirované poutí duše (na onensvět, ale možná i jinam…)
Hovoří
M. Mazuch, M. Hladík a R. Skopal – autoři knihy
Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy (sociální, duchovní a chronologický fenomén).
 
Archeologická základna Mikulčice, 11. května v 19.00
Vstup zdarma

19. 4. 2018