Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy

Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy, podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči můžete nově oznámit on-line

 

11. 7. 2018