Zlatý mamut – Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie

V letošním roce vyhlašují tři instituce (Archeologický ústav AV ČR, Brno, Masarykova univerzita a Moravské zemské muzeum) soutěž Zlatý mamut zaměřenou na popularizaci archeologie.

 

Soutěž vznikla se záměrem zvýšit motivaci všech pracovnic, pracovníků, studentů či studentek zapojených do rozmanitých forem archeologické vědy, k rozvoji kreativních a atraktivních popularizačních aktivit. Ty v očích laické veřejnosti legitimizují nezastupitelnost a společenskou přínosnost archeologie v moderním světě. Garanty soutěže jsou tři významné archeologické instituce České republiky reprezentující akademické, univerzitní a muzejní prostředí. Ony v soutěži zajišťují vyvážené zastoupení výzkumných, vzdělávacích a sbírkotvorných aspektů oboru.

Soutěží se ve třech kategoriích, kde první místa budou odměněna zajímavou finanční odměnou (Hlavní cena 50 000,- Kč, studentská cena 30 000,- Kč, muzejní cena 30 000,- Kč).

Mediálním partnerem soutěže je časopis Dějiny a současnost.

Více informací naleznete zde: www.cenazlatymamut.cz.

zlaty_mamut_2018_flyer_A5_P.jpg

1. 10. 2018