Knižní novinka – Moravian and Silesian Strongholds

Knižní novinka – P. Kouřil, R. Procházka et al. 2018: Moravian and Silesian Strongholds of the Tenth and Eleventh Centuries in the Context of Central Europe


Archeologický ústav vydal novou knihu o vývoji opevněných center na Moravě a ve Slezsku v 10. a 11. století v kontextu širšího prostoru zejména střední Evropy. K problematice se vyjadřuje v osmnácti studiích tým 24 autorů, uznávaných odborníků na danou problematiku.

Knihu lze zakoupit v knihovně ústavu nebo objednat přes e-shop .

10. 10. 2018