Program Konference Archeologie a veřejnost 10/2018.

20181010-Letak_Archeologie_a_verejnost_2018_orez.jpg

Ve středu 28. 11. 2018 se v prostorách Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. uskuteční konference Archeologie a veřejnost 10/2018
na téma Neprofesionálové v archeologii. Modely interakce archeologie a uživatelů detektorů kovů.
Desátý ročník konference Archeologie a veřejnost si tentokrát klade za úkol diskutovat téma tzv. detektoringu. V České republice se v současnosti odhadem 20 až 35 tisíc lidí z řad veřejnosti více či méně intenzivně věnuje hledání detektorem kovů. Ne vždy se jedná o cílené vyhledávání archeologických nálezů, přesto k tomu téměř vždy dochází. Tento jev není nový a archeologické instituce i jednotliví archeologové postupně k němu utvářejí své postoje. Archeologický ústav AV ČR, Brno, na počátku roku 2017 realizoval rozsáhlé dotazníkové šetření, v němž téma detektoringu označilo zhruba 90% archeologů jako něco, co je pro obor velmi důležité a co se je přímo, velmi aktuálně a naléhavě při jejich činnosti dotýká. Konference si klade za cíl nastínit různé možnosti a modely přístupu k detektorářské veřejnosti ze strany archeologické obce v ČR, prezentovat aktuální stav problematiky v různých obecných i regionálně podmíněných aspektech, vyjasnit si některé postoje s možností hledat nějaký obecně přijatelný modus vivendi.
V rámci konference zazní i zvaná „keynote“ přednáška „ Výzvy a možnosti detektorové archeologie v dánském a evropském kontextu“, kterou přednese Dr. Andres Dobat z dánské Aarhus University.
Všechny příspěvky, které na konferenci zazní nebo které se jakkoliv budou týkat tentokrát zvoleného tématu, budou otištěny v tematickém sborníku Veřejná archeologie.

Program ke stažení zde.

28. 11. 2018