Nové číslo časopisu Přehled výzkumů online

PV_59-2_obalka.jpg

Vážení čtenáři a přispěvatelé našeho časopisu,
 
do nového roku vstupujeme s hotovým číslem 59-2, které můžete stáhnout na této adrese:  http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/59-2.html. Děkujeme vám zároveň tímto za milou dosavadní spolupráci a přízeň, a těšíme se na vás i v roce 2019, kdy pro vás budeme připravovat jubilejní 60. ročník Přehledu výzkumů.
 
Vaše redakce
 

31. 12. 2018