Knižní novinka – Příběhy civilizace a barbarství. Pod nadvládou Říma

Komoroczy_Pribehy_civilizace.jpg

KNIŽNÍ NOVINKA
Příběhy civilizace a barbarství – Pod nadvládou Říma
Balázs Komoróczy – Marek Vlach

2. upravené vydání
Brno, Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2019, 295 s. 
ISBN 978-80-7524-029-3
350,- Kč

Kniha je věnována římskému impériu, po dlouhá staletí hegemonovi starověkého světa. Snahou autorů bylo syntetizující formou načrtnout hlavní rysy Římské říše, aniž by rezignovali na faktografické shrnutí a na představení základní terminologie. Pojednávané okruhy byly vybírány subjektivně, se záměrem poskytnout čtenářům orientační přehled o tématech, která se i v současné diskusi o roli a podobě státu objevují (např. systém vlády a státní správy, obrana a vojenství, společenské integrace a polarizace). V závěru je pak představen jeden dílčí úsek římských dějin, v němž se pod nadvládou Říma krátkodobě ocitla i část území dnešní České republiky. Autoři jsou přesvědčeni, že v dějinách Římské říše lze identifikovat četné rysy, které mohou dnešní společnosti posloužit jako náměty k přemýšlení, a také jí mohou dodat užitečné argumenty při vlastním střízlivém a erudovaně kritickém pohledu na naši současnost.

Kniha je od 12. 07. 2019 k zakoupení zde:  http://osw-web.avcr.cz/arub/index.php?route=product/product&path=59_67&product_id=293

12. 7. 2019