Proběhl Festival vědy s Jihomoravským krajem

Ve dnech 6. a 7. září přispěl Archeologický ústav AV ČR, Brno svým stánkem na Festivalu vědy s Jihomoravským krajem. Areál Dopravního hřiště Riviéra Brno zaplnilo 24 stanovišť ze 17 organizací. Ve stánku Archeologického ústavu prezentovali Mgr. Petr Žákovský, Ph.D., Mgr. Patrick Bárta a Kristýna Suchánková, DiS. téma středověkých zbraní, techniky jejich výroby i s praktickou ukázkou kovářské dílny. Zde si mohli zájemci vykovat vlastní výrobek, prstýnek, nůž nebo náramek. Na festival letos zavítalo 4000 návštěvníků.

 

Foto: Hvězárna a planetárium Brno

16. 9. 2019