Mezinárodní den archeologie: ŘÍČNÍ ARCHEOLOGIE VELKOMORAVSKÝCH MIKULČIC

Mezinárodní den archeologie - 19. říjen - bude věnován Mikulčické říční krajině 9. století a bude sestávat z terénní výpravy po místech významných objevů říční archeologie v Mikulčicích (zaniklá říční ramena, mosty, břehové bariéry a další vodní stavby) a skončí u nově vybudovaného mostu přes řeku Moravu, který po 11ti stoletích symbolicky opět spojí obě části mikulčické raně středověké aglomerace – mikulčické a kopčanské.
Lokalitou Vás opět provede ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Brno, a vedoucí Střediska pro slovanskou a středověkou archeologii PhDr. Lumír Poláček, CSc.

Sraz: v 10:00 hod. na parkovišti před návštěvnickým centrem Slovanského hradiště v Mikulčicích
Plakát ke stažení zde.

14. 10. 2019