Hudební archeologie 19 – Misterios del Amor

ha_19_baner.jpg

Jádrem uměleckého programu Misterios del Amor jsou sefardské písně, součást po staletí předávané hudby sefardské židovské komunity.
Tyto písňové tradice se rozšířily ze Španělska do Maroka (západní tradice) a několika částí Osmanské říše (východní tradice), včetně Řecka, Jeruzaléma, Balkánu a Egypta. Písně zpívané ženami se tradičně zpívaly při plnění úkolů v domácnosti, bez doprovodu nebo harmonie.
Účinkuje Eliška Tesařová a kapela Misterios del Amor.

Archeologický program O lásce a válce představí novou knihu z produkce Archeologického ústavu AV ČR, Brno věnovanou výzbroji a jezdecké výstroji 9. – 10. století. Zbraně a války byly v době raného středověku každodenní realitou stejně jako láska v životě člověka. Meče, dýky, sekery, luky s šípy, kopí a další zbraně nejenom že určovaly – často fatálně – osudy lidí, ale byly pro své nositele symbolem společenského postavení, úspěchu a moci.
Hovoří archeolog Lumír Poláček

Účinkují:
Eliška Tesařová - zpěv, perkuse
Marian Friedl – kontrabas
Marta Kratochvílová - příčná flétna, traverso
Jan Čižmář - loutna, kytara, theorba

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Archeologická základna Mikulčice
6. 3. 2020 v 18 hodin

Vstupné dobrovolné

Více informací na www.mikulcice.arub.cz

Plakát ke stažení

3. 2. 2020