Knihovna a archiv

Služby knihovny a archivu jsou vám k dispozici i v době uzavření. Osobní návštěvy zatím nejsou možné, ale můžete se na nás obracet písemně (knihovna@arub.cz, archiv - kolomaznicek@arub.cz) či telefonicky (pracovní dny 10:00–14:00 515 911 149). Dokumenty archivu můžete také najít v Digitálním archivu AMČR https://digiarchiv.aiscr.cz/home (pro přístup k většímu množství dokumentů doporučujeme registraci). Z důvodu digitalizace archivu nejsou v této aplikaci zatím dostupné všechny dokumenty, v případě, že nenaleznete, co hledáte, se na nás obraťte (kolomaznicek@arub.cz).

Přejeme všem našim uživatelům pevné zdraví

16. 4. 2020