Knihovna a archiv

Aktuální výpůjční doba: Pondělí, středa, pátek: 9:00–12:00 14:00–16:00

Od 6. května obnovujeme všechny služby badatelům archivu a knihovny. Zpřístupněna je i studovna, a to přednostně studentům závěrečných ročníků. Otevřeno pro vás máme zatím jen v omezené době, ale individuálně je možné domluvit si ke studiu i jiný termín. Abychom mohli zajistit bezpečnost vaši i nás, oznamte nám prosím svou návštěvu v předstihu. Je třeba také dodržovat nařízená hygienická pravidla (roušky, dezinfekce rukou). Vrácené materiály budou 48 hodin v karanténě. Kontakty  na nás jsou knihovna(et)arub.cz, 515 911 149 (knihovna); kolomaznicek(et)arub.cz, 519 911 117, 515 911 149 (archiv).

6. 5. 2020