Anketa k výročí 50 let a publikace Hrady českého Slezska

Archeologický ústav AV ČR, Brno v letošním roce slaví krásné výroční – 50 let od ustavení samostatného ústavu. Za tu dobu jsme vydali v několika edičních řadách více než 150 publikací. V rámci našich oslav Vám za každý rok 50leté existence ústavu zpřístupníme ke stažení jednu publikaci v pdf. První z nich je kniha Hrady českého Slezska od autorů Pavla Kouřila, Dalibora Prixe a Martina Wihody (2000).

Následovat bude publikace Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku. Výběr titulů můžete ovlivnit v anketě (odkaz zde); všechny naše publikace najdete v databázi/eshopu (http://osw-web.avcr.cz/arub/). Vybírejte pouze knihy vydané samostatně ARÚB s vročením do roku 2015 včetně. Odpovídající pdf Vám budeme zpřístupňovat v pravidelných intervalech.
 
P. Kouřil – D. Prix – M. Wihoda 2000: Hrady českého Slezska
Práce přináší všestranné vyhodnocení vrcholně středověkých fortifikací – hradů z 13.-15. století na území české části historického Slezska z pohledu archeologie, historie, dějin umění a celé řady dalších historických a přírodovědných disciplín. Sleduje nejen vlastní opevněná sídla, ale i jejich úlohu v sídelním procesu. Dotýká se otázek kolonizace, komunikační sítě, důlní činnosti apod. Podává zcela nový a neotřelý pohled na historii Opavska a Těšínska od jejich vstupu na historickou scénu v 9. století až po období česko-uherských válek v 60.-70. letech 15. století.

PDF ke stažení zde.

 
Některé hrady českého Slezska a mnoho dalších lokalit naleznete v podobě originálních archivních materiálů v Digitálním archivu AM ČR (pro zobrazení více informací doporučujeme registraci) https://digiarchiv.aiscr.cz/home a tipy na výlet po archeologických lokalitách v Archeologickém atlasu ČR http://www.archeologickyatlas.cz/cs.

 

14. 5. 2020