Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku
2. publikace ke stažení

Stanislav Stuchlík (ed.): Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku

Brno 2002

Monografická práce přináší výsledky dlouhodobých záchranných archeologických výzkumů prováděných v oblasti vodního díla Nové Mlýny v letech 1996–1998. Oblast pod Pavlovskými kopci patří ve všech sledovaných časových obdobích k nejhustěji osídleným územím České republiky. Publikace přináší v rámci jednotlivých chronologicky řazených kapitol vždy výklad, katalog lokalit a obrazový výběr nálezů. Podává komplexní obraz vývoje osídlení v regionu.

PDF ke stažení zde.

Původní dokumentaci k jednotlivým zkoumaným lokalitám pod Novomlýnskými nádržemi a rovněž novější výzkumy na sledovaném území naleznete v Digitálním archivu AMČR (pro zpbrazení více informací doporučujeme registraci) https://digiarchiv.aiscr.cz/home

 

18. 5. 2020