Staré Hradisko. Staré Hradisko II.
Die latènezeitlichen Siedlungen und Gräberfelder in Mähren. Katalog.
24.-26. publikace ke stažení

25.-obalka-Stare_HradiskoII.jpg

Jiří Meduna: Staré Hradisko.Staré Hradisko II. Die latènezeitlichen Siedlungen und Gräberfelder in Mähren.

Jiří Meduna: Staré Hradisko. Katalog nálezů uložených v muzeu města Boskovic. Brno 1961. (PDF ke stažení zde)
Jiří Meduna: Staré Hradisko II. Katalog der Funde aus den Museen in Brno /Brünn/, Praha /Prag/, Olomouc Plumlov und Prostějov. Brno 1970. (PDF ke stažení zde)
Ve dvou samostatných knižních svazcích představil dr. Meduna několik stovek kusů nálezů z keltského oppida Staré Hradisko u Prostějova, které pocházejí z meziválečných výzkumů různých badatelů a fyzicky se dnes nacházejí v několika tuzemských muzejních institucích. Formou katalogu jsou zde popsány nálezy od jednotlivých keramických střepů po unikátní kovové předměty včetně numismatického fondu.
 
Jiří Meduna: Die latènezeitlichen Siedlungen und Gräberfelder in Mähren. Katalog. Brno 1980. (pdf ke stažení zde)
Katalog nálezů z laténských sídlišť a pohřebišť je pramennou základnou pro teoreticky orientovanou publikaci „Die latènzeitlichen Siedlungen in Mähren“, která vyšla paralelně v nakladatelství Academia. V katalogu jsou přehlednou formou představeny v abecedním pořadí všechny známé moravské lokality z laténského období objevené do roku 1974 včetně stručného soupisu zde objevených artefaktů.

 

10. 9. 2020