Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa: mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung
34. publikace ke stažení


Lumír Poláček (Hrsg.): Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa: mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung

Brno 1996

Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia, konaného u příležitosti výročí 40 let od zahájení výzkumů v Mikulčicích, shrnuje současný stav výzkumu a zpracování velkých terénních výzkumů raně středověkých mocenských center ve střední Evropě.

PDF ke stažení zde.

 

20. 10. 2020