Langobardische Gräberfelder in Mähren I.
37. publikace ke stažení

Langobardische Gräberfelder in Mähren I.

Jaroslav Tejral, Stanislav Stuchlík, Miloš Čižmář, Zdeněk Klanica, Soňa Klanicová: Langobardische Gräberfelder in Mähren I.

Brno 2011x

Monografie se zabývá dvěma mimořádnými hrobovými nálezy z časně merovejského období na Moravě. Ačkoliv hrobka z pohřebiště v Šakvicích i mohyla na Žuráni byly již dříve vyloupeny, nálezy dokládají, že v obou případech šlo o pohřby příslušníků nejvyšší společenské vrstvy.

PDF ke stažení zde.

 

5. 11. 2020