Slovanské ostruhy na území Československa
39. publikace ke stažení

Blanka Kavánová: Slovanské ostruhy na území Československa

Praha 1976
 

Studie předkládá soubor sídlištních nálezů a hrobových celků se slovanskými ostruhami na našem území. Na základně vyhodnocení autorka nabízí typologické dělení ostruh do jednotlivých skupin, typů, variant, jejich relativní chronologické zařazení, v některých případech i absolutní datování. V závěru studie nechybí ani úvaha o společenském významu ostruh.

PDF ke stažení zde.

19. 11. 2020