Paleolithic in the Middle Danube Region / Einheimische und Fremde. / Frühmittelalterliche Kirchen.
42.–44. publikace ke stažení

Paleolithic in the Middle Danube Region Einheimische und Fremde. Das norddanubische Gebiet zur Zeit der Völkerwanderung Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle

Jiří Svoboda (ed.): Paleolithic in the Middle Danube Region
Brno 1996

Publikace předkládá příspěvky ze stejnojmenné výroční konference konané při příležitosti životního jubilea Bohuslava Klímy z r. 1995. Svazek z řady Spisů Archeologického ústavu v Brně, jehož editorem je Jiří Svoboda, přináší aktuální výsledky terénního výzkumu paleolitických lokalit v Rakousku, České republice, Maďarsku a Slovensku spolu s obecnými studiemi o lovu, umění a loveckých adaptacích v tomto regionu.

PDF ke stažení zde.

 

Jaroslav Tejral: Einheimische und Fremde. Das norddanubische Gebiet zur Zeit der Völkerwanderung
Brno 2011

Práce v širším středoevropském rámci analyzuje a vyhodnocuje početné nálezy z hrobů konce 4. a první poloviny 5. století. Vícefázový vývoj měl tehdy zjevné vazby na proměny ve středním Podunají, zejména v oblasti římských provincií. Nelze vyloučit přežívání místního obyvatelstva, sídlícího na území severně od Dunaje v průběhu předchozí doby římské, nejasný je ale jeho projev v archeologických pramenech.

PDF ke stažení zde.

 

Lumír Poláček – Jana Maříková-Kubková (Hrsg.): Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle
Brno 2010

Publikace obsahuje příspěvky z mezinárodní konference „ Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle“ (Raně středověké kostely jako archeologický a historický pramen). Primárně je zaměřena na předrománskou sakrální architekturu Moravy a Slovenska. Poté následují články věnované předrománským a románským kostelům v okolních regionech střední Evropy: Karantánsku, Bavorsku, Čechách, severovýchodním Německu, Polsku a Bulharsku. Další část knihy je věnována pohanským svatyním a jejich vztahu k raným kostelním stavbám.

PDF ke stažení zde.

 

5. 12. 2020