Knižní novinka – Přerov, Horní náměstí č. p. 19, 20

 

R. Procházka – A. Balcárková – M. Nývltová Fišáková – A. Přichystal 2020: Přerov, Horní náměstí č. p. 19, 20. Otázka prostorového vývoje lokality a možnosti poznání socioekonomického profilu jejích obyvatel v 9. – 12. století

Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 67

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno, 2020, 167 s.
ISBN 978-80-7524-039-2
290,- Kč
 
Monografie podrobně vyhodnocuje výsledky záchranných archeologických výzkumů v č. p. 19 a 20 na Horním náměstí v Přerově, které odhalily pozůstatky dřevěné zástavby s bohatou hmotnou kulturou nejen keramiky, ale i kovových, skleněných a dalších artefaktů. Volně navazuje na předchozí monografii Hrad Přerov v raném středověku (9. – 11. století). Práce představuje významný příspěvek k poznání mladohradištní hmotné kultury na Moravě, jakož i k diskusi o struktuře obyvatelstva – opěrného bodu piastovské moci na Moravě a následného přemyslovského hradu (10./ 11.–12. století) ve středoevropském kontextu.
Publikace k dostání v našem e-shopu.

22. 2. 2021