Knižní novinka – Mohelnice. Neolitické sídliště s intruzemi

 

S. Stuchlík, R. Tichý a kolektiv: Mohelnice. Neolitické sídliště s intruzemi

Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 64

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno, 2020, 269 s.
ISBN 978-80-7524-040-8
ISSN 1804-1345
400,- Kč
 
Monografie předkládá zpracování výzkumu neolitického sídliště, který provedl v letech 1953 až 1971 pracovník Archeologického ústavu ČSAV v Brně Rudolf Tichý. Při zpracování se ukázalo, že Mohelnice patří k neolitickým sídlištím se silně promíšeným obsahem objektů. Objekty se zřejmě zvětšovaly přestavbou domů na stejných místech v různých fázích kultury s lineární keramikou. Svoje objekty měla i lengyelská kultura, mladší kultury pravěku jsou přítomny v objektech jako intruze.
Publikace k dostání v našem e-shopu.

7. 4. 2021