Výběrové řízení na obsazení místa odborného (vědeckého) pracovníka – archeologa- pro své detašované pracoviště v Opavě.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborného (vědeckého) pracovníka – archeologa- pro své detašované pracoviště v Opavě. Přihlášky se strukturovaným životopisem a dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem publikovaných prací zasílejte na ředitelství Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 19, 602 00 Brno do 28. února 2017. Obálku označte nápisem: Výběrové řízení.

 

Požadavky:

dosažené vysokoškolské vzdělání v oboru archeologie

aktivní jazykové znalosti

organizační schopnosti

schopnost vedení rozsáhlejších terénních výzkumů

morální bezúhonnost

titul Ph.D. vítán

25. 1. 2017