Strategie AV21 - projekty

 

  • VÝZKUMNÝ PROGRAM: EVROPA A STÁT: MEZI BARBARSTVÍM A CIVILIZACÍ
    KOORDINÁTOR: prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. - ARUP
    odkaz
 
  • VÝZKUMNÝ PROGRAM: PAMĚŤ V DIGITÁLNÍM VĚKU
    KOORDINÁTOR: PhDr. Luboš Velek, Ph.D. - MUA Praha
    odkaz