Aktuality

Knižní novinka – Questionnement sur la diversité du Pavlovien par ľétude technologique des gisiments moraves

8.4.2021

 

 M. Polanská: Questionnement sur la diversité du Pavlovien par ľétude technologique des gisiments moraves


Knižní novinka – Silicite Axes in Moravia, Czech Silesia and Bohemia

8.4.2021

 

 L. Šebela – A. Přichystal: Silicite Axes in Moravia, Czech Silesia and Bohemia


Knižní novinka – Mohelnice. Neolitické sídliště s intruzemi

7.4.2021

 

S. Stuchlík, R. Tichý a kolektiv: Mohelnice. Neolitické sídliště s intruzemi

Knižní novinka – Přerov, Horní náměstí č. p. 19, 20

22.2.2021

 

R. Procházka – A. Balcárková – M. Nývltová Fišáková – A. Přichystal 2020: Přerov, Horní náměstí č. p. 19, 20. Otázka prostorového vývoje lokality a možnosti poznání socioekonomického profilu jejích obyvatel v 9. – 12. století


Knižní novinka – Marcomannic Wars and Antonine Plague

16.2.2021

 

M. Erdrich, B. Komoróczy, P. Madejski, M. Vlach (eds.):Marcomannic Wars and Antonine Plague. Selected essays on two disasters that shook the Roman WorldNové číslo Přehledu výzkumů

5.1.2021

obalka_61-2_nahled.jpg

Vážení a milí čtenáři a přispěvatelé,
nové číslo Přehledu výzkumů 61/2 je vám k dispozici v elektronické podobě  zde .Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese
50. publikace ke stažení

31.12.2020

Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese
Zdeňka Měchurová: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov


L´Occident romain et l´Europe centrale au début de l´époque des Grandes Migrations
49. publikace ke stažení

30.12.2020

L´Occident romain et l´Europe centrale au début de l´époque des Grandes Migrations
Jaroslav Tejral – Christian Pilet – Michel Kazanski (eds.): L´Occident romain et l´Europe centrale au début de l´époque des Grandes Migrations