Aktuality


O počátcích laténské fortifikace v Čechách
35. publikace ke stažení

23.10.2020

Libuše Jansová: O počátcích laténské fortifikace v Čechách


Uzavření archivu a knihovny

22.10.2020

V souladu s nařízením vlády České republiky budou od 22. 10. do 3. 11. 2020 archiv a knihovna uzavřeny pro veřejnost.


Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa: mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung
34. publikace ke stažení

20.10.2020


Lumír Poláček (Hrsg.): Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa: mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung


Die Probleme der späten römischen Kaiserzeit in Mähren
33. publikace ke stažení

9.10.2020

Jaroslav Tejral: Die Probleme der späten römischen Kaiserzeit in Mähren


Velkomoravské keramické okruhy a tzv. mladší velkomoravský horizont v Mikulčicích
32. publikace ke stažení

8.10.2020

32.-obalka-VM-k-okruhy_edited.jpg

Marian Mazuch: Velkomoravské keramické okruhy a tzv. mladší velkomoravský horizont v Mikulčicích


Gentes, Reges und Rom
31. publikace ke stažení

2.10.2020

Jan Bouzek – Herwig Friesinger – Karol Pieta – Balázs Komoróczy: Gentes, Reges und Rom. Auseinandersetzung – Anerkennung – Anpassung


Mutěnice-Zbrod
30. publikace ke stažení

29.9.2020


Zdeněk Klanica: Mutěnice-Zbrod. Zaniklé slovanské sídliště ze 7.-10. století


Němčice.
29. publikace ke stažení

23.9.2020


Eva Kolníková: Němčice. Ein Macht-, Industrie- und Handelszentrum der Latènezeit in Mähren und Siedlungen am ihren Rande


Záchranné úpravy kovových archeologických nálezů
28. publikace ke stažení

17.9.2020


Václav Čupr – Ladislav Págo: Záchranné úpravy kovových archeologických nálezů